RIL News

Ung på nytt som en riktig örn

Publicerad: 2011-02-12

Han gör dig "ung på nytt som en örn" står det i Psalm 103:5 Men vad betyder det? Kort video med beskrivningar av en verklig örn ger svar.  

I följande korta betraktelse över speciella egenskaper hos örnar ges en djupare förståelse av några bibelställen som nämner örnar. I Bibelns bildspråk associeras örnen med Guds son i mänsklig gestalt, dvs Messias, medan Jesu godomliga väsen liknas vid solen.

I Gamla testamentets hebreiska förutsägs Messias på flera ställen med samma ord och bokstäver som örnen där konsonanterna N,S,R betyder flera olika saker (beroende av sammanhang) och alla betydelserna kan samtidigt knytas till Jesus; #1 NaSaRé (boende i Nasareth) #2 NaSiR (avskild åt Gud) #3 NaSeR (rotskott eller Telningen, dvs "av Isais rot och stam") samt #4 örn, kort och gott.

Det intressantaste är kanske att alla dessa betydelser passar som beskrivningar endast på Jesus men inte på någon annan person i den kända historien.

Kända Bibeltexter

  • 5 Mos 32:11  Liksom en örn väcker upp sitt bo, och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom [Israel] på sina fjädrar (/vingar).
  • Ps 103:5  han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.
  • Jes 40:31  men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna.

Aposteln Johannes evangelium associeras med örnen då hans version av Jesu liv görs från örnens perspektiv. Johannes ansågs även på ett särskilt sätt dela samma sinnelag som Jesus. De stod därför varandra mycket nära.

I denna video påpekas nästan uteslutande positiva egenskaper hos örnen, men också skillnader mellan örnar och människor eftersom symboliken endast syftar på vissa egenskaper hos örnen.

Svensk textning av Rolf Lampa

I Uppenbarelseboken verkar örnen även vara den som med sin överblick från hög höjd kan se vad som kommer och därför varnar människorna för Kristi nära förestående domshandlingar vid tidens slut:

  • Upp 8:13  Sedan fick jag i min syn höra en örn, som flög fram uppe i himlarymden, ropa med hög röst: "Ve, ve, ve över jordens inbyggare, när de tre övriga änglar, som skola stöta i basun, låta sina basuner ljuda!"

Rolf Lampa