RIL News

Var Jesus insvept i Svepeduken i Turin?

Publicerad: 2013-03-10

Gästskribenten Mats Molén granskar argumenten - Är Svepeduken från Turin verkligen den duk som Jesus var insvept i?

Gång på gång har kristna lagt ut information om att Svepeduken från Turin är den svepning som Jesus var inlindad i. Jag har under ca 25 års tid sett diskussioner komma och gå om denna svepeduk. Det finns många intressanta aspekter, men det finns inget övertygande bevis för att detta är Jesu svepeduk.

Jag tänkte först inte på den viktigaste observationen när det gäller svepeduken, när frågan dök upp för mig på slutet av 1980-talet, utan jag såg då endast de detaljer som nämns kring fyndet. Detaljerna kring "fyndet" kan diskuteras fram och tillbaka, men själva grunden för tolkningen som svepeduken faller på är att bilden ser annorlunda ut än den borde.

Viktigaste argumentet

Bilden ser INTE ut som om en klädnad som skulle ha varit lindad runt en person. Den ser istället ut som en vanlig bild, som någon gjort i två dimensioner.

På bilden finns inga förvrängningar, inga öron, ingen nacke etc. Och håret till exempel verkar hänga löst. Ett tyg som lindats kring någon får många förvrängningar när man breder ut det på en plan yta. Svepeduken från Turin har inga sådana förvrängningar. Detta gör att alla andra argument blir mindre viktiga, och bör förklaras utifrån det faktumet.

Alltså - även om allt annat om svepeduken vore rätt, så är bilden fel. Det spelar ingen roll om tusen läkare skulle ha sett bilden - den är i alla fall totalt annorlunda än en bild som skulle ha uppkommit om någon hade legat inlindad i duken.

Fler saker att fundera över

Varför just 1300-talet? - Vad säger att tyget är förfalskat på 1300-talet, som en del menar? Det är kanske en bild som någon gjorde ca år 34 - med utgångspunkt från det som hände med Jesus? Alltså - ingen förfalskning utan ett konstverk. Detta skulle förklara varför det är rätt tyg, rätta pollenkorn i tyget, rätt plats för spikarna, rätt dödsposition etc. (Men många saker kan förklaras bara med att det är ett tyg från mellanöstern, gammalt eller nyare.)

Planerade man för modern röntgen? - Man måste inte uppfinna röntgen eller fotografi för att en bild skall framträda på en tygbit. Vi kan se bilder med röntgen av det mesta, trots att inte röntgenapparaten funnits så länge. Och - konstnären tänkte säkert inte på att bilden ca 2000 år senare skulle se tredimensionell ut. Den 3D-bild som verkar finnas kan t ex förklaras utifrån hur stort tryck man lagt på tyget, när man gjorde verket. Större tryck fortplantas längre in i tyget, så det kan se tredimensionellt ut vid viss typ av belysning.

Blodomloppet tillför inget till grundfrågan - Man måste inte uppfinna blodomloppet för att detaljerna på svepeduken skall se riktiga ut. Det räcker med att man har en riktig människa som förebild. (Och, dessutom - det har länge funnits  sk flagellanter - människor som lät sig piskas på samma/liknande sätt som Jesus piskades.)

Avtryck av mynt (lepton) från Jesus tid - Man kan köpa 1000-tals leptoner idag, för ca 20 kr/styck - så det är inget problem att förklara att de finns med som avtryck på svepeduken.

Sammanfattning

Denna svepeduk kommer fram i media gång på gång. Ingen vet var den kommer ifrån. Många tror att det är Jesus svepeduk. Vi vet att svepeduken drar mycket folk till de platser där den ställs ut. Vi som kristna skall inte dyrka relikter. De fakta som finns kring svepeduken visar inga tecken på att den varit lindad runt en människa. Utöver detta faktum är det övriga som sägs om duken mest spekulationer som kan förklaras på flera olika sätt.

Mats Molén