RIL News

Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Publicerad: 2012-06-16

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.

Majken Öst-Söderlund skriver i Dagen om religionshistorikern Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria i Lund, som i en bok[1] hävdar att 'coacher har ersatt religionen och blivit "vår tids nya väckelserörelse."'

Jag-centrering - I artiklen uppges att coacherna mestadels ger råd till kvinnor om hur de ska uppnå harmoni, lycka och välbefinnande. Cirka åttio procent av de som coachas är kvinnor och kvinnor är också ofta coacher åt andra kvinnor.  En faktor som gör företeelsen svåråtkomlig, Hornborg kallar den för "väckelsen", är att den inte uttrycker sig tydligt i ord som underlättar prövning. Det handlar istället mer om "individens egen förmåga att komma i kontakt med sin inre gudomlighet."

Självfrälsning - Gud har ersatts av att det inre jaget, "en inneboende individuell gud som vi själva måste söka och upptäcka" säger Hornborg. Men inom kristendomen är det Gud som tar initiativet till människans vård och förändring och detta sker helt oberoende av människors känslor. Coachning bygger däremot på människans egen upplevelse och ansvar att nå "frälsningen". 

Media ointresserad - Enligt Hornborg går affärsidén inom coachning ut på att människor inte själva kan hitta sin egen potential utan hjälp av en terapeut eller coach. Misslyckanden beror på individens egen oförmåga.

Hornberg hade hoppats på livligare mediadebatt kring hennes bok men så har inte blivit fallet.

"Debatten har varit livligast bland legitimerade psykologer. De ser förstås en fara i att deras  arbetsuppgifter utförs av lekmän." säger Hornborg.

Väckelserörelse - Coacher erbjuder mindfullness eller yoga till företag och statliga institutioner. Ord som religion byts ut mot allmännare andlighet eller inre potential och religiösa handlingar har ersatts av tekniker och "således kan yoga, mindfullness, qigong och andra asiatiska religiösa riter rensas från all etik och religion och presenteras som stressreducerande tekniker."  Hornborg kallar hela företeelsen för "kommersiell väckelserörelse."

Tidigare artikel - På RIL News har vi tidigare publicerat artikeln "Mental träning - När Självet tar Guds plats"[2] som handlar om coachning och mental training. Där påpekas det religiösa inslaget och den extrema jag-centreringen som förutsagts i Bibeln av Paulus och som är en sorts motsatsbeteende till den kristna läran där istället Gud är i centrum och där Guds nåd är medlet till befrielse och förändring av människan. 

Rolf Lampa

 


[1] - "Coaching och lekmannaterapi - en modern väckelserörelse" (Dialogos förlag).

[2] - "Mental träning - När Självet tar Guds plats", RIL News 2011-01-16.