RIL News

RIL Gruppen

Flera länkade sajter med syfte att uppmuntra och stödja kristna att frimodigt tro på Bibelns historiska trovärdighet och budskap.

Flera av sajterna är under uppbyggnad. Den som önskar bidraga med frivilligt arbete, till exempel översättning av ämnesartiklar (engelska samt de nordiska språken) får gärna höra av sig till redaktionen!

  • Redaktionen - Information om RIL News redaktion.
  • Rilpedia - ett komplett uppslagsverk baserat på urval från Wikipedia med vissa artiklar korrigerade och kompletterade (vilande)
  • Rilsearch - egen sökmotor för sökning på utvalda web-platser efter apologetiskt material.