RIL News

RIL Gruppen

Flera relaterade sajter finns med syfte att uppmuntra och stödja unga kristna att frimodigt tro på Bibelns budskap och historiska trovärdighet.

De flesta av sajterna är fortfarande under uppbyggnad. Den som önskar bidraga med frivilligt arbete, till exempel översättning av ämnesartiklar (engelska samt de nordiska språken) får gärna höra av sig till redaktionen!

  • Redaktionen - Information om RIL News redaktion.
  • Rilpedia - ett komplett uppslagsverk baserat på urval från Wikipedia med vissa artiklar korrigerade och kompletterade.
  • Rilsource - artikeldatabas för källmaterial (eller översättningar av källmaterial) samt längre fristående artiklar som inte passar i uppslagsverket Rilpedia eller i tidningsformat.
  • Lilpedia - ett mindre uppslagsverk där yngre och äldre själva får skriva artiklar utan att behöva vara ämnesexperter.
  • (Rilschool - Nätskola för självstudier inom vissa ämnen eller aktuella frågor. Ej öppnad ännu.)
  • Rilsearch - egen sökmotor för sökning på utvalda web-platser efter apologetiskt material.