RIL News

Abba Fader och fyra mäktiga instrument

Publicerad: 2012-02-08

Kvartett av manliga röster vars olikheter tillsammans bildar sällsynt välljud i sången Abba Fader.

Den holländska kvartetten Jaffo Gate Quartet som sjungit tillsammans sedan 1983 sjunger Abba Fader. De fyra medlemmarna har olika röstlägen som kompletterar varandra och tillsammans bildar ett fantastikst polyfoniskt (flerstämmigt) levande instrument som Gud själv har skapat.

Lyssna och försök urskilja de olika rösterna i det sammanlagda välljudet! Tips, den djupa basrösten kommer från mannen längst till höger, Winston McDonald.


Den svenska texten är något ändrad. Se även video med engelsk originaltext i första versen.


De fyra sångarnas namn i den ordning de syns på videon är Alfons Wielingen förste-tenor,  Gerson Neslo baryton och ledare, Stan Hoepel andre-tenor och längst till höger Winston McDonald, bas.

Redaktionen

redaktionen@rilnews.org

Länkar:

http://www.thejaffogatequartet.com/