RIL News

Boken "Wild at Heart" ett teologiskt bottennapp

Publicerad: 2010-07-27

Recensioner av den bästsäljande kristna boken Wild at heart visar på en skrämmande dålig teologi.

Boken "Wild at heart" (2002)[1] av John Eldredge har ansetts vara en av de tio mest inflytelserika kristna böckerna under 2000-talet. Centralt för boken är en bild av människan som krigare, som vill och är kapabel att utkämpa striden, rädda den vackra skönheten samt leva äventyrligt."  (sid 9).

I en tid av stor könsförvirring bland både män och kvinnor finns ett uppdämt behov av biblisk undervisning om ämnet för Eldredges bok - manlighet.  Bibelns Gud har egna tankar om den manlighet och kvinnlighet som han som Skapare själv har tänkt ut och skapat. Men sedan Eldredges bok utgavs har många kritiska röster varnat för bokens undermåliga teologi.

Ämnet manlighet blev nyligen återigen aktuellt i kristen media på grund av att brutala mexikanska knarkgäng visar intresse för Eldredges bok. Därför vill vi passa på att presentera utdrag ur några bokrecensioner samt tidskriftsartiklar om boken.

"Wild at Heart" - obligatorisk läsning för mördargäng

I Time Magazine på nätet den 28 juni 2010 redogörs i artikeln "Mexikos Meth Warriors"[2] för våldshandlingar av det mexikanska våldsgänget La Familia Michoacana vars "... gräsliga visitkort är det avhuggna huvudet av en fiende." Gänget har i år redan utfört minst 20 halshuggningar i staden Apatzingán de la Constitución.

Och Alfredo Garcia på religionnews.org uppger att La Familia drivs med stel disciplin och pseudo-evangeliska anda." La Familia är i Mexiko kända för sitt extrema våld och gruppen uppger att de baserar en del av sin ideologi på boken "Wild at Heart" av John Eldredge. Boken, som har hittats vid polisrazzior på La Familia fästen, har nu blivit en central del i La Familia's rekryteringsstrategi och gruppmentalitet.

Alfredo Garcia sammanfattar att Eldredges teologi i boken "bygger på en 'muskulös syn på kristendomen, en som betonar en "autentisk manlighet" som har gått förlorad i modern kristen teologi."

Läs mer på RIL News i vår separata artikel om de mexikanska våldsgängens användning av boken. ("Mexikansk knarkmaffia läser kristen bok "Wild at Heart")

Eldredge själv betonar att faran inte ligger i boken utan snarare i den felaktiga användningen av den. Detta om bokens användning i kriminella kretsar.  Nedan fokuserar vi på bokens teologiska tveksamheter.

Wikipedia om boken

Engelska Wikipedia skriver under kritikavsnittet att "vissa avsnitt i Eldredges böcker har orsakat ledare i andra kyrkor att ifrågasätta de perspektiv som definierar Eldredge stil. Som ett exempel citerar vi Rut Etheridge III på Christianity Today, en seminarist i den Reformerta presbyterianska kyrkan i Nordamerika, som uppger att Eldredge har en "alarmerande obiblisk världsbild." [3] [4]

Wikipedia fortsätter: "Eldredge använder beskrivande språk och ger referenser till populärkultur i sitt skrivande mer än till teorier med substans samt kvantitativa studier. Som exempel säger Eldredge "I motsats till vad du kan ha anledning att tro, är inkarnationen av nåd, ödmjukhet och kärlek inte en Mr Rogers med skägg [en populär countrysångare i USA], han är mer som Maximus i filmen Gladiator eller William Wallace i Braveheart."[5] Eldredges hänvisningar till Gladiator och Braveheart har kritiserats för att vara en del av hans skildring av kristen manlighet som fokuserad främst på krig och våld."[6]

Skrämmande sanning

Centralt för "Wild at Heart" är alltså en bild av mannen som "krigare som vill och är kapabel att utkämpa striden, rädda den vackra skönheten samt leva äventyrligt." I sin bok vädjar Eldredge till den mänskliga naturens lägre och mer skrämmande instinkter för att tvinga fram en respekt för den egna "manligheten".  En mänsklig krigare kan kanske vilja framstå som "skräckinjagande" men det liknar inte Jesu sätt att i ödmjukhet och till priset av sitt eget liv försvara sanningen samt kvinnan (vilket motsvarar "församlingen" i bibelns bildspråk).

Bibelns Gud träder upp till försvar av de svaga, men inte i första hand genom att skrämma fiender med hjälp av en mänsklig natur.  Visserligen kan Bibelns Gud presentera sig själv för människan såsom "fruktansvärd", men det som då skrämmer människan är sanningen och inte en hotfull brutalitet hos Gud.

Kristen manlig kultur

Eldredge är visserligen i någon mån missuppfattad av de våldsamma mexikanarna, men Eldredge presenterar i sin bok inte manlighet på ett bibliskt hållbart sätt. Han sammanblandar istället på ett olyckligt sätt den mänsklig naturen med den nya fridsamma natur som vill skydda och vårda, dvs den nya gudomliga natur som Gud vill skapa i oss genom sitt ord.

I den kristna västerländska kulturen har man under ett par tusen år uppfattat det manliga mod som Jesus står för, inte som äventyrligt, utan främst som att alla män förväntas ge kvinnor och barn möjligheten att först gå i livbåtarna. Männen förväntas även till kostnaden av sina egna liv skydda dem de har ansvar för.

Hollywood häftigare än bibelstudier

Skribentparet Edwin Newby och Barbara Romine skriver i en artikel på TBC[7] att Eldredge helt korrekt menar att män håller på att upphöra att vara män på grund av inflytandet från samhället, ändrade sociala sedvänjor samt från feminismen. Och enligt Eldredge måste män vara "män". Men de menar att Eldredge borde ha stannat vid detta uttalande.

Istället för att gå till Skriften hänvisar Eldredge i sin bok till produktioner från Hollywood som tilltalar vissa kristna mer än vad bibelstudier gör. De säger: "Jämför din upplevelse av att se på den senaste James Bond eller Indiana Jones thrillern med att, låt oss säga, gå på bibelstudium" (Wild at Heart, sid 13). 

Skribenterna påpekar att istället för att inspireras av filmhjältar så har vi i Skriften historiska berättelser om verkliga män (och kvinnor), och vi vet om dem att "Det som hände dem tjänar som exempel och... för att varna oss" (1 Kor 10:11). De ifrågasätter att James Bonds uppenbart omoraliska livsstil kan "uppmuntra och inspirera män till att vara verkliga män, så som Bibeln definierar det".

Tvärt emot Bibelns klartext

Newby och Romine påpekar vidare att Eldredge direkt förvränger Bibelns klartext i sina försök att framställa manlighet på ett sätt som tilltalar den mänskliga naturen.  

Eldredge låter förstå att riktiga män möter Gud på "vilda platser". Han talar om Jakob, Mose och Elia. "Moses möter inte den levande Guden på köpcentret. Han finner honom (eller hittas av honom) ... i öknar Sinai, långt från Egyptens bekvämligheter" (sid 5). Eldredge frågar, "Vart går Elia för att återvinna sin styrka? Till naturen" (sid 5).  Men i samtliga tre fall fann dessa män Gud (eller hittades av Gud) efter att ha mött utmaningar som de flydde bort ifrån!:

  1. Moses lämnade inte bekvämligheterna i Egypten för att han föredrog vildmarken. Han flydde till Midjan eftersom hans mänskligt uttänkta plan för att befria Israel hade misslyckats och Farao försökte avrätta honom (2 Mos 2:11-15)!  
  2. Och Jakob var ensam i vildmarken eftersom han fruktade straffet från sin bror Esau (1 Mos  32:6-24).  
  3. Elia fick inte för att "återvinna sin styrka" i vildmarken. Han sprang för sitt liv dit för att bevara sig själv från Jezebel (1 Kon 19:3). Gud mötte Elia i öknen, tillrättavisade honom och gav honom sådana uppdrag som förde honom bort från naturen! (1 Kon 19:15-19).

Tvärtom alltså, och man undrar varför Eldridge har behov av att vända det mesta baklänges i de bibeltexter han refererar till.

Ensamt bedragen

Eldredge hävdar vidare att Adam var i Evas omedelbara närhet när hon bedrogs av ormen. Men detta är att tillskriva texten något som inte står där. Det har blivit allt vanligare att återge detta felaktigt för att ge sken av att människan var kallad till att vara "självständig" och oberoende av Guds befallningar.

Men Adam var inte närvarande då Eva bedrogs av ormen. Källtextens Hebreiska visar att Eva "tog bort" eller "förde bort" frukten och att Adam därefter åt. Eva lyssnade på ormen, men Adam som inte var där hörde inte på, han lyssnade istället senare på sin hustru (vilket Bibeln pekar ut i klartext).

Vi noterar även i sammanhanget att Gud sade till Adam: "...Du lyssnade på din hustru, och åt..."  (1 Mos 3:17). Ormen tenderar att passa på att bedra den som är ensam.  Eva var ensam med ormen när hon blev förledd, men Adam, som själv var den som hade hört Gud uttala förbudet,  lät sig övertalas att  med öppna ögon bryta mot Guds förbud.

Paulus tycks mena att när det gäller Kristus och församlingen så skall församlingen (kvinnan) lyssna till Jesus (den "nya mannen") och inte Jesus ("mannen") till församlingen ("kvinnan"). Se 1 Tim 2:14.[8]

Att förlita sig på sitt eget hjärta

Daryl Wingerd invänder på webbplatsen Christian Communicators Worldwide[9] mot Eldredges påstående att "Vad män behöver är att finna sina hjärtan". På sidan 3 skriver Eldredge att "Jag söker ett mer undflyende byte... någonting som bara kan finnas med hjälp av vildmarken. Jag söker efter mitt hjärta".

Eldredge fortsätter på sidan 6 med "Om en man någonsin skall finna ut vem han är och varför han är här, måste han göra en egen ensam resa. Han måste återfinna sitt hjärta."

Vidare säger Eldredge att "Kyrkan skakar på huvudet och undrar varför den inte kan få fler män att ansluta sig till deras program. Svaret är helt enkelt detta: Vi har inte inbjudit mannen att känna och leva utifrån sitt eget djupa hjärta". (sid 8)

Men Bibeln uppger att "Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre, den som vandrar i vishet blir räddad." (Ords 28:26). Och "Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det?" (Jer 17:9).

Ja, hjärtat är verkligen ett "undflyende byte" för att använda Eldredges egna ord.

Människan klarar själv av sin synd?

Daryl Wingerd påpekar vidare hur John Eldredge tar sig stora friheter även på annat ställe i Skriften. På sidorna 213-214 beskrivs Adams relation till Gud där Eldredge kommenterar skapelseberättelsen enligt följande. "Före tidpunkten för Adams största prövning har inte Gud lämnat någon steg-för-steg planering eller formel för hur Adam skulle hantera hela röran. Det var inte underlåtenhet [av Gud], det var så Gud hedrade Adam. Du är en människa, du behöver inte att jag håller dig i handen genom detta. Du har vad som krävs." (min markering)

 Ett uttalande som detta avslöjar inte bara en mycket fantasifull tolkning av inledningen till Genesis (första Moseboken med skapelseberättelsen), det stinker dessutom av humanism (människan i centrum ) och tyder även Pelagianism, ett hundra år gammalt men fortfarande populärt kätteri som talar om för mänskligheten ungefär det som Eldredge menar att Gud säger åt Adam här, nämligen att - "du har vad som krävs" för att hantera konsekvenserna av din synd.

Hur gick människan vilse?

Eldredge har även problem med hur mannens (djupa) hjärta gick vilse till att börja med, och varför män känner ett behov av att hitta det. Enligt boken verkar dock  inte detta ha något att göra med synd. Eldredges förståelse av detta problem kan sammanfattas så här: Eve (kvinna) är helt nöjd med att tämjas eftersom hon var skapad inom Edens lustgård. Adam (man), å andra sidan, skapades utanför trädgården och togs sedan in. Därför har han alltid känt sig rastlös. Han har alltid haft detta inre behov av äventyr, utforskande och riskfyllda äventyr.  

Eldredge förklarar allt detta på sidan 3 och 4: "Människan är född i vildmarken, från den otämjda delen av skapelsen. Efter detta är han placerad i Eden. Och sedan dess har pojkarna aldrig känt sig hemma inomhus, och män har haft en omättlig längtan att utforska. . . Kärnan i en människas hjärta är förvildad, och det är bra."

Vad Eldredge egentligen säger är att Adam var bättre anpassad till ett liv utanför trädgården - innan Gud förde honom  in i Edens lustgård. Om Eldredge har rätt, så verkar det på ett sätt som om Gud förbannade Adam innan han syndat. Gud tog Adam ur den miljö där Adam bäst skulle ha förverkligat sig själv [i den oordnade vildmarken], och lade honom istället i en miljö [den ordnade trädgården] som skulle förtrycka Adams djupaste inre längtan. När Adam syndade och blev utsparkad ur trädgården, fick Adam vad han egentligen ville.

Inget verkligt historisk syndafall verkar alltså bekymra  Eldredge, trots att syndafallet beskrivs i Bibeln samt ledde till att Gud utplånade nästan allt liv på hela planeten inom två tusen år efter fallet, förutiom att Guds egen son tog på sig hela skulden och straffet i vårt ställe - alltså resten av dramat i Bibeln som följer på de första elva (11) kapitlen i Bibeln!

Det blir märklig teologi av sådana godtyckliga och obibliska resonemang som  Eldredge i sin okunnighet lägger fram i sin bok.

Amatörmässig utdrivning av demoner

Utan att vara direkt relaterat till det centrala temat i boken behandlar Eldredge även Jesu möte med demoniska makter vid Gerasenes gravar på ett märkligt sätt ( Luk 8:26-33). Här illustreras behovet av kraftfullt motstånd mot andligt förtryck, och Eldredge skriver: ". . . När [Jesus] möter killen som bor vid Gerasenes gravar, plågad av en legion andar, så fungerar inte den första tillrättavisningen av Jesus. Han måste få mer information, verkligen ta dem..."

Eldredges förklaring till detta möte (sid 166) landar visserligen i  den poäng han försöker göra. Men om man själv läser den bibliska klartexten kan man se precis hur illa han missförstår texten. Även en ytlig läsning av Lukas 8:26-33 övertygar läsaren om att dessa demoner inte gjorde motstånd alls, eller ens ifrågasatte Jesu första (och enda) tillrättavisning. I själva verket infann sig dialogen mellan Jesus och demonerna just därför att de visste exakt vem han var, och de visste att de inte hade något annat val än att lyda Jesu befallning.

Varför säger då Eldridge tvärtom, dessutom helt utan stöd i tetxten? De friheter Eldredge tar sig med dessa bibliska texter är oacceptabla. Redan Petrus påpekade hur heliga skrifter "som okunniga instabila människor förvränger till sin egen undergång..." (2 Petrus 3:16). Petrus svar hänvisade i det fallet till en förvrängning av Paulus brev, men han avslutar meningen med att säga "... vilket de också gör med  resten av Skrifterna" (inklusive Skapelseberättelsen, Ordspråksboken, och Lukas).

Rebellisk bibeltolkning helt bakvänd

 Daryl Wingerd hävdar att inte ens det centrala temat i boken "Wild at heart" är förenligt med Bibelns undervisning. Detta på grund av det sätt Eldredge uppmuntrar kristna män att se till sina hjärtan för vägledning (dvs att "känna och leva utifrån" sina hjärtan). Det nya regenererade (pånyttfödda) hjärtat är nog bra, men det är inte en källa till styrka eller vägledning för kristna. Det nya hjärtat innebär att den kristna är benägen till att göra Guds vilja i stället för uppror mot den.

Det skulle därför i själva verket  vara mer lämpligt att tänka på [Adams] opånyttfödda hjärta som "vilt" (dvs rebelliskt) och det pånyttfödda hjärtat som "tämjt" (dvs, undergivet, eller för att använda Eldredge språk, "domesticerat").

Det blir naturligtvis helt fel att ställa fram den gamle fallne Adam som en manlig förebild för den kristne! Det är istället Kristus, den nya mannen, som är manligheten personifierad. Jesus, den nya mannen, svek inte sin kvinna (församlingen). Han tog istället på sig straffet och lät henne (församlingen) gå fri!  Så gjorde inte Adam, istället anklagade han henne, och Gud, för sin egen synd!

Eldredges rebelliska (upproriska) bibeltolkning leder bara till att hela bibelns mest grundläggande budskap (om människans synd och Guds sätt att upprätta henne) vänds och blir helt bakvänt.

Mannen - ofördärvad sedan skapelsen?

Daryl påpekar vidare att John Eldredge leker farligt med den falska syn på rättfärdiggörelsen som hålls av den Romersk-katolska kyrkan, då han på sidan 134 säger att: "Vad Gud ser när han ser dig är den äkta, den sanna du, mannen han hade i tankarna när han skapade dig."

Observera att Eldredge talar om" den verkliga ", i presens (nutid), inte hänvisande till någon gång i framtiden (då vi skall bli fullkomnade).  Eldredge  ställer sedan frågan: "Hur skulle [Gud] ge dig den vita stenen med ditt verkliga namn på den?"

Den vita stenen

Från RIL News sida tillfogar vi att den sten som  Eldredge talar om nämns i Uppenbarelseboken 2:17 och har två betydelser. Den första är att i den aktuella staden Pergamus dyrkades avguden Zeus genom utövning av fysiska tävlingsmoment. Vinnaren fick en vit sten, vilket i den staden på den tiden utgjorde "vinnarpokalen". Detta kände alla innevånare i Pergamus till.

Den andra innebörden i den vita stenen finner vi i seden att då någon i Pergamus frikändes vid den lokala domstolen, då visade man upp tecknet för detta - en vit sten. Då den anklagade såg den vita stenen visste han att han var frikänd.

Paulus talar om att kämpa för att vinna seger, och ett segertecken var en krans, och i en annan kultur (i Pergamus) var segertecknet ett annat - en vit sten. Evangeliets budskap är vidare att Jesus tog på sig skuld och straff, medan vi blir frikända. Tecknet i Pergamus för "frikänd" var en vit sten.

Men om det är som  Eldredge säger, att vi i Adams fallna och 'vilda' tillstånd får tro att "Vad Gud ser när han ser dig är den äkta, den sanna du, mannen han hade i tankarna när han skapade dig.", då blir det ingen rättegång (dvs ingen rättskipning eller rättfärdiggörelse behövs), och därmed inget frikännande heller. Inte heller finns en kamp i tro mellan kött och ande att utkämpa, och alla segertecken blir då överflödiga.

Och vi har visat ännu ett exempel på det sätt som  Eldredge inte förstår vad han talar om i sin bok.

Daryl Wingerds sammanfattning

Eldredge talar om för läsaren (sid 36) att anledningen till att Gud ofta försenar bönesvar är att "han vill prata med oss, och ibland är detta det enda sättet att få oss att stanna och prata med honom."  Om Gud är så ensam när vi inte ber så ofta som vi borde, hur klarade han av att överleva i evighet utan oss innan vi skapades? Att säga att Gud behöver oss är att motsäga Skriften "... som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt." (Apg 17:25).

 Daryl Wingerd sammanfattar att "Jag läste igenom hela boken, men 222 sidor av humanism, radikal Arminianism, öppen teism, och böjning, sträckning, och ändring av Skriften var mer än nog. Det finns mycket mer som kan och bör belysas i John Eldredge bok, men tid och rimlig längd på en bokrecension övertygar mig att sluta här. Darul tillägger att:

"Om jag har lärt mig en viktig sak genom att läsa denna bok så är det det faktum att den enorma populariteten hos en bok i den kristna kulturen i Amerika, även bland ett stort antal pastorer, ofta är en indikator på ytlighet och felaktigheter snarare än sanning och sund lära".

Kontrast mot mänsklig natur

Som kontrast till den mänskliga fallna varianten av "macho manlighet" som förespråkas i  Eldredges bok "Wild at heart" ser vi Bibelns Jesus, Guds son, den verkliga manliga förebild som i ord och handling älskar kvinnan/församlingen, även till priset av sitt eget liv. Och denna förebild för manlighet närmar sig rädda människor inte med ett skräckinjagande yttre utan med inbjudande ord som "var inte rädda". Och innan han avlägsnar sig från dem han älskar vill han ge dem frid. "Min frid giver jag er" sade han.

- Vilken kontrast till den "manlighet" som endast kan känna sig "bekräftad" när den framstår som hotfullt skrämmande för andra människor!

Boken rekommenderas inte

Vi låter Daryl Wingerd avsluta med sin syn på bokens lämplighet som kristen undervisning. "Det är inte bara det att jag inte kan rekommendera den här boken, utan jag känner mig även tvungen att varna kristna att hålla den borta från andra, speciellt från icke-troende och omogna troende.

Böcker som Wild at Heart - som förmänskligar Gud och förhärligar människan, och som lär en generation kristna män, som redan försvagats av humanistisk filosofi och biblisk okunnighet, att leta någon annanstans än i Bibeln efter vägledning - utövar ett förföriskt inflytande över köttet."

Fel visar sig aldrig i sin nakna verklighet, för att inte bli upptäckt.
Tvärtom, den klär sig elegant, så att oförsiktiga kan förledas att tro

att den är mer sanningsenlig än sanningen själv.

                                                         (Irenaeus av Lyon - 2:a århundradet E.Kr)

Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org

 

[1] - Boken Wild at heart på amazon.com (http://www.amazon.com/Wild-Heart-Field-Manual-Masculine/dp/0785265740)
[2] - http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1997449,00. html#ixzz0tsOwhgu9
[3] - LeBlanc, Douglas (August 2004). "Too Wild at Heart?". Christianity Today. http://ctlibrary.com/ct/2004/august/15.34.html
[4] - Etheridge III, Rut. God in Man’s Image, A critique of John Eldredge’s Wild At Heart. http://www.churchofthegoodshepherd.info/WAHcritique.htm.
[5] - Asimakoupoulos, Greg (May/June 2003). "The Gospel According to John (Eldredge)". Today's Christian. http://www.christianitytoday.com/tc/2003/mayjun/15.10.html.
[6] -   Chapter 3 in Gelfer, J. Numen, Old Men: Contemporary Masculine Spiritualities and the Problem of Patriarchy, 2009: ISBN 978-1845534196
[7] - TBC: Wild at heart, or taken captive by the enemy?  by Edwin Newby and Barbara Romine
[8] - TBC: How can you say that Adam wasn't with Eve during the temptation?
[9] - "A Critical Review of John Eldredge's Wild at Heart", by Daryl Wingerd