RIL News

"Darwins teori har spelat begränsad roll inom medicinen"

Publicerad: 2009-12-30

Trots att evolutionsteorin varit en grundläggande princip i modern biologi i 150 år, har den spelat en begränsad roll inom medicinen, enligt en ny studie

Denna slutsats, som rapporteras i en ny vetenskaplig studie, belyser något som sällan lyfts fram; att evolutionsteorin inte hör till den sorts vetenskap vi oftast menar med ordet i dagligt tal.

Det råder nämligen en avgörande skillnad mellan å ena sidan upprepningsbar och operationell vetenskap, och å andra sidan historisk vetenskap. Den första kategorin bygger på sådant som kan testas genom återupprepningsbara försök och tillämpas konkret i verkligheten, och kan därför användas för att utveckla ny teknik, läkemedel m.m.

Den andra kategorin, historisk vetenskap, kan däremot inte testas genom återupprepningsbara försök, och där krävs alltså tillförlitliga ögonvittnesskildringar för att kunna säga något med någon som helst säkerhet. Utan ögonvittnesskildringar blir tolkningen av historiska lämningar endast spekulationer. Det är i denna senare kategori som Evolutionsteorin hör, och den saknar ögonvittnesskildringar. *

* Förutom den del som ibland kallas "mikroevolution" men egentligen är variation enligt skapade principer, inom grundtyperna av växter och djur (inom "sina slag" som Bibeln kallar det). Detta är vad man finner vid upprepningsbara studier av dagens biologi.

Samuel Lampa
RIL News

Källor

  • Physorg (Dec 2009), "Article Traces History of Darwinian Medicine"
    http://www.physorg.com/news179686563.html

Edit (30/12, kl 22:18): Förtydligande om Bibelns "slag" av växter och djur