RIL News

Luther om skapelseberättelsen och evolution 4

Publicerad: 2010-12-07

Del 4.

Teistisk evolution

Luther föraktade den teistiska evolution som var känd bland de lärde på hans tid. (teistisk evolution = "evolution ledd av Gud", med det fungerar naturligtvis inte) 

"Det är inte sant" skriver Luther "som många kättare och andra vulgära personer hävdar, att Gud skapade allting i början, och sedan lät naturen ta sin egen självständiga väg*, så att allting nu kommer till av egen kraft; Därmed lägger de Gud på nivån av en skomakare eller skräddare. Detta talar inte bara emot skriften, utan går också emot erfarenheten."[17]

Medveten om de vetenskapliga anspråken påstod Luther också: "På samma sätt som ingen varelse kunnat bidra till sin egen skapelse i begynnelsen, så har de heller aldrig kunnat sträva mot ett bevarande och vidmakthållande av sitt eget slag. Sålunda, lika lite som vi människor inte skapade oss själva, kan vi av egen kraft göra någonting för att hålla oss själva vid liv ett enda ögonblick." [18]

Här talas om tillblivelsen av nytt, av sådant som inte funnits tidigare. Det som har skapats har alltifrån begynnelsen av skapelsen sådan inbyggd information om sitt eget slag(DNA) som beskriver hur fortplantad avkomma skall byggas upp biologiskt.

Luther genomskådade Darwins teori innan Darwin fanns

Luthers ord då han förkastade slumpen och mekaniskt styrda processer som förklaringen till att människan existerar är så specifika och tydligt klara att man skulle kunna tro att han läst Darwin, som dock föddes flera hundra år senare.

I sina kommentarer till Första Mosebok 1:6 skriver han: "Här blir vi undervisade om människans begynnelse, att den första människan inte blev till genom en process av [stegvis] uppalstring, såsom Aristoteles och filosoferna av det mänskliga förnuftet har bedragits att föreställa sig." [19]

De gudlösa förstår intet

Luthers tydliga förkastande av alla slumpprocesser för att förklara världen, härrör ur hans observation att skriften tydligt dömt ut dessa förklaringar. "Gudlösa och onda män, som tror att allting händer av slump, förstår ingenting om Den Heliga Skrift eller om Guds skapade varelser."[20]

Det råder föga tvivel om att Luther var förtrogen med de klassiska grunderna i evolution. Och det råder inte heller något som helst tvivel om att han grundligt förkastade dem.


- - -

Referenser:

  • 17. L.W., Vol. 22, p. 28.
  • 18. L.W., Vol. 1, p. 25.
  • 19. L.W., Vol. 4, p. 249.
  • 20. L.W., Vol. 22, p. 21.

Navigation: