RIL News

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

Publicerad: 2012-02-10

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin, som grundades av perversa män, skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra.

Denna artikel innehåller en video om en mörk bakgrund till den moderna psykoterapin, det nya sättet att se på själen även bland många kristna. Själen är i Bibelns grekiska grundtext samma ord som "psyke" ('psuchē').

Sekulär psykoterapi har bland många bibeltroende kristna ersatt den bibliska kristna läran om själen (psyket) på relativt kort tid. Och plötsligt tror inte kristna längre att de klarar av att hjälpa varandra med de svårigheter och problem i livet som kristna under nästan två tusen år klarade av ganska bra.  Många känner inte heller till hur många bibelverser som talar klartext om psyket (se Rilpediaartikel om detta).

Vem ljuger?

Ett problem inom psykologisk rådgivning är att dess grundläggande utgångspunkter ofta påstår raka motsatsen till vad Bibeln lär. Till exempel betraktar psykoterapeutiska koncept människan som innerst inne god. Bibeln däremot säger att ingen människa är god, utom Jesus, och att människan istället dras med en syndig natur.  I Jeremia 17 heter det att "Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?" Antingen Gud eller människan måste ha fel.

Perversa män

Psykoterapeuterna förutsätter att de, ofullkomliga människor, kan utforska andra människors inre, trots att människan kan dölja de gruvligaste hemligheter. Men i Bibeln uppges Gud vara den som kan utforska en människas inre. "Jag, HERREN, utforskar hjärtat" (Jer 17:10).

Biblisk lära motsägs konsekvent inom psykoterapin. En anledning kan kanske vara att psykoterapins grundare var sexuellt perversa män som drogs till det ockulta och hatade kristendomen. Flera av grundarna önskade avsiktligen att fördärva kristendomen och den kristna kyrkan. De hittade därför på egna tankar om människans natur.

Och kristna präster och församlingstjänare har börjat tro på dessa läror, bland annat med påföljden att många vanliga kristna plötsligt inte längre tror att de är "kompetenta" att hjälpa varandra när de är i nöd.

Idag är kristna kyrkor och församlingar, där man tidigare hjälptes åt att bära vandras bördor, de som hänvisar flest människor till psykologin och psykoterapin - en världslig ersättning för det kristna evangeliet.

Videon

Tom.A. MacMahon berättar i videon mer om den mörka bakgrunden till den moderna psykoterapin:

Svensk text Rolf Lampa.


Lära av sexuella avvikare?

I videon visar T.A. MacMahon bland annat att två av grundarna till psykoterapin hämtade idéerna till sina teorier ur deras egna väl kända sexuella perversioner. "Sedan försökte de understödja giltigheten av dessa... innefattade incestuösa och perversa rädslor och begär, genom att försöka visa att de var allmängiltiga hos alla barn." (09:50). Mot denna bakgrund kan man undra varför kristna vill ha någonting alls med psykoterapi att göra.

Inom psykoterapin framhålls vidare att en människans psykiska och känslomässiga problem orsakas av och ofta även bestäms av handlingar utanför personen själv. Med detta menas att föräldrar, omgivningen och olika omständigheter styr hur vårt handlande (vilket vanligen kallas för att "skylla ifrån sig på andra"). Bibeln hävdar däremot att människan frestas av sina egna begär och att hon begår sina synder trots att hon är medveten om vad hon gör, vilket drar skuld över henne. Skuld är en vanlig orsak till djup ångest  och psykisk kaos. 

Men en människa som försonats med Gud har frid och får en fasthet i sinnelaget samt självbehärskning (2 Petr 1:6, Gal 5:22,23).  Enligt Bibeln är sådan kontroll över sitt beteende ett resultat av den Helige Andes verk.

Sanningen befriar

Men även kristna lockas idag att tro att hon "måste" följa alla sina känslor och begär. Detta stämmer dock inte med bibelns undervisning i 2 Petr 1:6 samt Gal 5:23 som berättar om Guds barns självbehärskning , dvs att själv styra sitt beteende.

Om man börjar tro att man tvingas följa sina känslor lägger många ner motståndet även mot saker de egentligen tror är fel. Yngre människor kan fastna i tankar om felaktig sexuell identitet, tankar som de får lära sig att man inte kan styra eller påverka.

Men sanningen är att vi formas av de tankar vi tillåter oss att tänka. Därför skall kristna tänka tvärtom, dvs på det sätt som Gud i sitt ord lär oss att tänka.

Och "sanningen skall göra er fria", sade Jesus. Men om vi lyssnar på gudlösa perversa läror byggda på lögner blir vi istället hopplöst fångna i våra egna begär, dumförklarade, skrämda och hjälplösa, och som trolösa avfällingar sjunker vi djupare ner i problem än många av dem som inte haft någon tro alls. Dessutom tror vi inte att vi kan hjälpa och stödja varandra. Allt sådant är alltså resultatet av avfall. 

Den som istället för gudlös psykoterapeutisk rådgivning hellre lyssnar på Guds ord får genom tron ett hopp och en framtid. Men genom att inte följa Bibelns råd går många kristna miste om möjligheten att mogna och bli stärkt av prövningen, och istället blir de nedbrutna (se 2 Petr 1, hela kapitlet). Gud verkar genom sitt ord och sin nåd och sanning, och vill tända ett hopp även hos den som misslyckats helt eller gått igenom stora svårigheter tidigare i livet.

Detta evangelium är ett gott budskap och en Guds kraft som räddar var och en som tror (Rom 1:16). Psykoterapin däremot ersätter eller dödar en sådan tro och ett sådant hopp.

Rolf Lampa

redaktionen@rilnews.org

Relaterade artiklar

Video - Psykologi inom kyrkan

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Bibelns lära om psyke och psykologi

Lista med bibelverser som handlar om psyket - Rilpedia

Referenser

Bibeltexter som handlar om männsikans psyke, på Rilpedia: "Psyke (Bibeln)". Rekommenderad läsning!

Fullständig textutskrift av allt som sägs i videon ovan, en så kallad transkript (länk).

Personer omnämnda i videon:

 • 19:28 - Norman Vincent Peale, författare till "The Power of Positive Thinking" och teorin om "positivt tänkande". http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Vincent_Peale
 • 19:38 - Dr Smiley Blanton, som öppnade klinik i källaren till Norman Vincent Peale's Marble Collegiate Church.
 • Dr Gordon Allport, Psychologist doctor http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
 • Joseph Durlak - Loyola University Chicago http://www.luc.edu/psychology/facultystaff/durlak_j.shtml
 • Dr. Bernie Siegel http://www.shareguide.com/Siegel.html
 • 39:55 - Dr. Bruce Narramore, Ph.D. President, Narramore Christian Foundation
  http://www.ncfliving.org/
 • William James, - http://en.wikipedia.org/wiki/William_James

Namn på "sjukdomar" omnämnda i videon:

 •          - Oppositional Defiant Disorder - Trotssyndrom (dvs "Oppositionell Trots Störning")
 • 34:38 - Mental Disorder of Written Expression - Dysgrafi
 • 35:24 - Mathematics Disorder - Dyskalkyli ("Matematik syndrom")
 •           - Non-Compliant With Treatment Disorder
 • ... med flera.