RIL News

Tro


Katolska kyrkan idag och på 1500-talet

Är problemen med påvens kyrka på 1500-talet lösta nu 500 år senare? Och är verkligen katoliker numera eniga med lutheraner i frågan om rättfärdiggörelsen? Gästskribenten Lars Borgström kommenterar. I ett par nyligen upp ...

PERSONEN ANGRIPEN

Får man avslöja den moderna hemligheten rörande människans djupaste problem, det som sitter i människans person?DJUPT KRÄNKANDE Följande text är något av det viktigaste jag någonsin kommer att säga till mina medkristna ...

Västerlandets död - en studie i strategisk dekadens

En föredetta rådgivare till USAs president berättar om den mindre kända bakgrunden till dagens besynnerliga rasistanklagelser, abortindustrin, militant feminism, HBQT-rörelsen och multikulturfixering, rasist- och facists ...

FN-tal om Förföljelse av kristna

Jonathan Cahn höll ett uppmärksammat tal i FN i april 2015 om förföljelsen av kristna i världen. Vi har textat hela talet till Svenska och visar videon här. ...

Recension av Ansikte mot ansikte (Skytte, Stinissen)

Boken Ansikte mot ansikte kan komma att räknas som en viktig milstolpe längs vägen till sammansmält­ningen av de olika bekännelserna, och kanske även religionerna, i vårt land. Gästskribenten Lars Borgström recenserar b ...

Guds kraft och tecken och under än idag?

Bibeln talar om Guds "kraft" och många undrar om vi än idag kan göra bruk av Guds kraft på samma sätt som på Bibelns tid? Uppfattningarna om Guds kraft går isär. Tolkningarna varierar särskilt myck ...

Var Jesus insvept i Svepeduken i Turin?

Gästskribenten Mats Molén granskar argumenten - Är Svepeduken från Turin verkligen den duk som Jesus var insvept i?Gång på gång har kristna lagt ut information om att Svepeduken från Turin är den svepning som Jesus var i ...

RIL News and UK atheists in live blog-TV debate

In November 18, two biblebelieving Christians discussed faith the Bible and science with atheists in a UK live blogTV-show named The Magic Sandwich Show. Participants in the Magic Sandwich Show which was held live on ...

Blogg: kiasmer - korsflätade förstärkta budskap i Bibeln

En av de vanligaste textformerna i Bibeln kallas för "parallellism", dvs budskap som upprepas i enklar eller mer komplexa mönster.  I ett blogginlägg ges exempel på olika parallellismer, både enkla samt mer komple ...

Mäktig predikan om psykologi

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan! Allt so ...

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.Länk till blogginlägget. ...

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin, som grundades av perversa män, skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra. Denna artikel innehåller en video om en mö ...

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Psykologins grundare hade för avsikt att undergräva den kristna tron och därmed evangeliets kraft, och nu invaderar terapeuter och läkemedel människors liv vid kriser. Videoartikel - Artikel innehåller tre videoklipp ...

Seriebibeln som video

Samlingssida med videoinspelade avsnitt ur seriebibeln med uppläst text. 1. Jesu livFörsta delen av Jesu liv. Tecknat. 2. En hemlighet från GudSakarias kommer hem från sitt jobb. Han har blivit stum och fått en ö ...

Homosexualitet - ett resultat av och tecken på avfall

Romarbrevet 1 redogör för hur homosexualitet är ett resultat av avfall ifrån Gud och en synd som markerar en höjdpunkt i människans uppror mot Gud. Återpublicering: Ursprunglig publicering 2010-08-16 Av Bill Muehlenberg ...

Bibelns lära om psyke och psykologi

Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke. I denna artikel vill vi lyfta fram några texter i Bibeln som talar om människans psyke, och vissa verser talar även ...

Tillbaka under katolska kyrkans ok?

Allt fler protestantiska ledare verkar för enhet med Katolska kyrkan, och flera besöker just nu Rom och påven. I Sverige har de kritiska rösterna snart helt tystnat. Ledare för Pingst i Sverige besöker just nu Rom och ...

Ung på nytt som en riktig örn

Han gör dig "ung på nytt som en örn" står det i Psalm 103:5 Men vad betyder det? Kort video med beskrivningar av en verklig örn ger svar.   I följande korta betraktelse över speciella egenskaper hos örnar ges en ...

Sång - Heliga Guds ord

Den holländska sången "Heliga Guds ord" (Helig woord van God), kraftfull solosång med manskör. Heliga Guds ordFri översättning, Rolf LampaHur härligt strålar Herrens ordsom solens härliga sken,Ger ljus till allas le ...

Gabriellas sång - underbart förförande

Musiken i Gabriellas sång är underbart vacker och väcker känslor, men hur väl stämmer budskapet i sångtexten med biblisk kristen tro?[Senast redigerad: 2011-01-23  08:36 - Ny sångtext]Melodin i Gabriellas sång är my ...

Laodiceas ljumma undervisning

Jesu budskap till Laodicea associerade till stadens mest kända lokala kännetecken vilket gjorde budskapet extremt tydligt för de kristna i just den staden. [Redigerad: 2011-05-19  20:46] RättelserI Uppenbarelseboken ...

Maktmänniskor i Guds församling

Maktmissbruk finns, men finns även utpräglade maktmänniskor?  De finns, hävdar Edin Lövås i boken "Den farliga maktmänniskan"Återpublicerad. Från: 2010-03-09I boken Den farliga maktmänniskan (Libris 1989, nytryc ...

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring. Mental träning har blivit ett allt vanligare sät ...

Rensa ogräs i församlingarna

Många kristna tror idag att församlingar INTE får öppet döma, tillrättavisa eller utesluta personer som begår grova uppenbara synder, men lär Bibeln verkligen så? Många kristna menar idag att endast Gud får ta itu med ...

Missionsprovinsens frieri med katolsk tro

Lutheraner och katoliker eniga om rättfärdiggörelsen och därför bortkastat att strida.Öppet brev sänt till Missionsprovinsens samtliga biskopar och dess provinssekreterare Bengt Birgersson.Med stigande oro ser underteckn ...